Zemljoradnička zadruga ,,Dobro voće’’

Firma Dobro voće bavi se intezivnom proizvodnjom voća od 1994. god. Našu proizvodnju čini pretežno proizvodnja jabuke i breskve. Asortiment čine sledeće sorte: Golden rainders, Crveni delišes redcap, Greni smit, Zlatni delišes,Klon B, Red jona prince i druge. Voćnjaci su na površini od 50 hektara. Proizvodnja se odvija pod najsavremenijim sistemima navodnjavanja i protivgradne zaštite.

Jabuke se čuvaju pod kontrolisanom temperaturom u ULO hladnjači i na taj način se održava kvalitet voća. Geografski položaj naših voćnjaka nalazi se na obroncima Fruške gore gde klimatski uslovi pogoduju proizvodnji. Prisutnost Dunava i Tise i nadmorska visina glavni su razlozi za kvalitet voća koje proizvodimo.

Firma Dobro voće poseduje Global – GAP sertifikat za prizvodnju jabuke. 

ZZ ,,Voćar’’

ZZ „Voćar“ najmlađa je zadruga u Slankamenu. U nju je učlanjeno 42 zadrugara, ne samo iz Slankamena, već i iz Beške, Maradika i Novih Karlovaca. Pokriva površinu od 300 hektara. Osnovana je samoinicijativom voćara koji su u mogućnosti da proizvedu velike količine voća i da ih plasiraju na inostrano tržište. Smeštajni kapaciteti hladnjače ZZ Voćar iznose 3.000 tona. 

Zemljoradnička zadruga Voćar je osnovana 07.04.2011. godine. 

Sedište ZZ Voćar je opština Inđija, Novi Slankamen, Karađorđeva 9 .

Matični broj preduzeća je 20727721. 

Pretežna delatnost preduzeća je gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

PIB: 107029223

ZZ ’’Slankamenka’’ 

ZZ „Slankamenka“ je osnovana 27.01.2006. godine. Ugovor o osnivanju potpisalo je 33 zadrugara-osnivača, koji su videli svoju šansu u udruživanju. Pretežno su to voćari koji obrađuju 100 ha jabuka, 50 ha bresaka, 20 ha vinograda, šljiva, krušaka, trešanja, jagoda, kao i 240 ha povrtarskih i ratarskih kultura (kukuruz, pšenica, suncokret, soja, duvan idr.). 

Naša Zadruga se može pohvaliti impozantnim rezultatima koji su ostvareni u kratkom periodu od osnivanja do danas. Veliki uspeh nam je završena izgradnja ULO-hladnjače, otkup industrijske i konzumne jabuke i breskve, zatim nabavka traktora, mehanizacije i dr. Uspeh nam je i to što su na otvorena radna mesta došli stručnjaci koji unapređuju proizvodnju voća, povrća i spremno prihvataju izazove koje sobom nosi posao kojim se bave. Na putu ka našim ciljevima našli smo brojne prijatelje i saradnike, a zahvaljujući požrtvovanom radu na poboljšanju kvaliteta naših proizvoda, inostrana tržišta su nam na dohvatu ruke. 

No, veliku zahvalnost dugujemo i našem fruškogorskom regionu i Dunavu koji daju svoj doprinos prepoznatljivosti našeg voća širom sveta. Sama lokacija, na pola puta između Beograda i Novog Sada, omogućava lak i brz pristup tri miliona potrošača, koji se nalaze u krugu 50 km.

’’LEADER’’ inicijativa (LIS)

“LEADER” incijativa u Srbiji (LIS) je radni naziv projekta finansiranog od strane EU čiji je zvanični naziv “Izgradnja kapaciteta za uspostavljanje i implementaciju LEADER inicijative u Republici Srbiji”. LIS obezbeđuje pomoć Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede i relevantnim lokalnim zainteresovanim stranama (stejkholderima) u pripremi za buduću implementaciju “LEADER” pristupa ruralnom razvoju u Srbiji. Cilj inicijative je dostizanje tri glavna rezultata: 

Rezultat 1 – pojačani kapaciteti i svest u okviru lokalnih zajednica za učestvovanje u “LEADER” pristupu;

Rezultat 2 – pojačani ljudski, tehnički, organizacioni i finansijski kapaciteti i resursi i procedure za sveukupnu podršku “LEADER” pristupu u okviru Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

Rezultat 3 – najmanje 10 potencijalnih LAG-ova identifikovano i potpomognuto.

Cilj projekta će biti dostizanje ovih rezultata kroz poboljšanje postojećih i izgradnju novih kapaciteta kako bi se pomoglo lokalnim aktivnostima na polju ruralnog razvoja. Ovo će se postići postepenim, ”korak-po-korak” pristupom kroz niz aktivnosti, baziranim na najboljim primerima iz prakse u EU gde je to moguće i primenjivo, prilagođenih specifičnostima Srbije.  

Vinogradarsko vinarska zadruga  „Sveti Trifun“ 

Vinogradarsko vinarska zadruga  „Sveti Trifun“ osnovana je prvog Marta 2012. Godine u Inđiji sa ciljem da prva artikuliše potrebu udruživanja vinogradara, vinara i svih onih koji su komercijalno zainteresovani da unaprede svoje poslovanje vezano za ovaj sektor poljoprivredne i prehrambene proizvodnje. 

Prvobitno je u cilju da se smanje troškovi proizvodnje grožđa u vinogradima kroz korišćenje zadružne mehanizacije, unajmljivanje stručne pomoći zaštitara kao i korišćenje zadružnog potencijala za smanjivanje cena đubriva, hemije za prskanje i goriva.

U fazi proizvodnje vina je planirano otvaranje zadružne laboratorije uz stručnu pomoć zadružnog enologa. Takođe je usaglašeno formiranje mobilne zadružne punionice vina kojom bi zadrugari značajno smanjili trošak ulaganja u ovaj segment opreme vinarije.

Pošto je zadruga okupila znatan broj visoko obrazovanih ljudi iz svoje oblasti prirodno se nametnula i potreba u osnivanju zadružnog zasada vinove loze sa svojim oglednim i komercijalnim delom. A na to se opet nadovezala i ukazala šansa da se pokrene i izgradi zadružna vinarija i centralni magacin koji bi u krajnjoj fazi služili da obezbede lakše postizanje ujednačenog standarda u proizvodnji vina.

Na kraju bi trebalo naglasiti izuzetnu važnost svesti zadrugara o postizanju konačnog cilja našeg udruživanja, a to je zajednički plasman svih naših proizvoda i bolje zajedničko plasiranje istih na domaćim i inostranim tržištima.

Zadruzi je zasad pristupilo preko 20 članova uglavnom sa područja opštine Inđija koja je pružila punu podršku ovoj inicijativi osnivanja kao i daljim koracima ostvarenja ciljeva zadruge.