Maradik

Interesantno seosko naselje koje turistima pruža priliku da upoznaju tradicuju ovog dela Srema svakako jeste Maradik. 

Popularna Etno kuća Maradik sa eksponatima starim ćak 200 godina i etno restoranom u kome se služe tradicionalna jela, omogućuje posetiocima da osete duh tradicije i predstavlja najveću turističku vrednost sela koja privlači sve veći broj turista.

Naselje Maradik prvi put je zabeleženo 1498. godine u kruševačkom pomeniku. Starost naselja potvrđuju brojna arheološka nalazišta iz mlađeg kamenog, bakarnog i bronzanog doba. Prilikom arheoloških iskopavanja 1985. godine otkriveni su ostaci rimskog sela iz I i III veka. Danas je ovo malo sremsko selo multietnička sredina čije su dve najveće etničke grupe Srbi i Mađari, slede Hrvati i Slovaci. Većina stanovnika (čak 80%) se bavi poljoprivredom, uglavnom voćarstvom i vinogradarstvom.

Crkva Svetog Save predstavlja jednu od najznačajnijih građevina sela. Na njenom mestu u prvoj polovini XVIII veka postojala je drvena crkva pokrivena trskom. Današnja crkva podignuta je u baroknom stilu 1776. godine. Ikonostas je oslikao Teodor Ilić Češljar, jedan od najpoznatijih slikara srpskog baroka.

Pored Crkve Svetog Save u Maradiku postoje još i Rimokatolička i Reformatorska (Kalvinska) crkva.

Turistička mapa maradika

Kako je naselje smešteno na obroncima Fruške gore, u njegovoj neposrednoj blizini nalazi se nekoliko fruškogorskih manastira (Krušedol, Velika Remeta, Grgeteg..) te turisti posetu Maradiku mogu upotpuniti obilaskom ovog dela „srpske Svete gore“.