Grad Inđija

Urbano jezgro Inđije potiče sa kraja XIX i početka XX veka, iz perioda industrijskog razvoja i perioda naseljavanja stanovnika nemačke nacionalnosti, kada nastaju zgrada Opštinske Upravekuća VojnovićaRimokatolička Crkva Svetog Petra, zgrada Župnog dvora i gradske kuće sa uličnim fasadama eklektički oblikovanim sa elementima baroka, klasicizma, secesije i neorenesanse. Nešto ranije nastaje Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice koja po svojim proporcijama spada među najlepše i najskladnije građevine u Sremu sačuvane iz XVIII veka.


Inđija, kao centar jedne od najrazvijenijih i najuređenijih opština u zemlji, zahvaljujući svom ubrzanom razvoju danas je prerasla u moderno uređenu urbanu sredinu.

Svojom novom pešačkom zonom sa monumentalnim trgom, modernom zgradomKulturnog centra, cvetnim aranžmanima i urbanim mobilijarom, Inđija gradi imidž evropskog grada po meri savremenog čoveka.

Ulica Vojvode Stepe prolazi centralnim delom grada i predstavlja glavnu pešačku zonu. Ova izuzetna ambijentalna celina koja predstavlja spoj moderne i građanske arhitekture sa kraja XIX veka, glavna je trgovačka i poslovna zona grada sa mnogobrojnim prodavnicama i kafeima. Pešačka zona se sastoji od dva dela, prvog nešto starijeg i drugog dela koji je rekonstruisan 2005. godine. Centralno mesto pešačke zone predstavlja trg na kome se danas održavaju mnogi značajni događaji kao što su koncerti, manifestacije, pozorišne predstave i druga dešavanja koja obogaćuju kulturni život grada.