Pravilnik o izmenama pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva - 01.02.2019. godine

Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u  stočarstvu za kvalitetna priplodna grla - 2019. godina

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi - 2019. godina

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja - 08.01.2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva - 24.12.2018.godine

Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada - 24.12.2018. godine

Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje 

Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje

Pravilnik o izmeni pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov

Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u  stočarstvu po košnici pčela

Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u  stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Pravilnik o izmenama pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov

Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa

Pravilnik o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasad voćaka, vinove loze i hmelja

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Pravilnik o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnu i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora

Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 

Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo

Pravilnik o dopuni pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz registra javnih skladišta 

Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi 

Pravilnik o izmenama pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapredjenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapredjenja kvaliteta vina i rakije 

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku 

Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela 

Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava n podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo 

Pravilnik o izmeni pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

Pravilnik o izmenama pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja

Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva

Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku investicijama u preradu i marketing u sektoru mleka, mesa, voća i grožđa.

Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku investicijama u preradu i marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa.

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanju prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi.

Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Pravilnik o izmenama pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednih gazdinstava

Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednih gazdinstava

Obrasci zahteva za upis i obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava

Pravilnik o podsticajima programima za investicije u pojoprivredi za unapredjenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaa, vinove loze i hmelja

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje

Pravilnik- Izmena pravilnika za preradu i markenting u sektoru mleka,mesa,voća i grožđa

Pravilnik - prerada i markenting u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. 

Spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz registra javnih skladišta 

Pravilnik o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i obrascu izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja 6.3.2015

Pravilnik o izmeni pravilnika o utvrdjivanju programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2014. godinu

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava za opremanje farmi goveda i svinja, ovaca i koza i živinarskih farmi i za izmeštanje farme van naseljenog mesta u AP Vojvodini u 2014. godini 

Pravilnik o izmenama pravilnika o korišćenju podsticaja za unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta 2014

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju 

Pravilnik o izmenama pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju

Pravilnik o izmeni pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za proizvodnju konzumne ribe

Pravilnik o izmenama i dopuni pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Pravilnik o izmenama pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi,tov svinja i tov jagnjadi

Pravilniko izmenama pravilnika o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje

Pravilnik o izmeni pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja

Pravilnik o uslovima,načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo

Pravilnik o izmenama i dopuni pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko

Pravilnik o uslovima,načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko 2013

Pravilnik o izmeni pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava iz programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2014. godini

Pravilnik o izmenama pravilnika o tehničkim zahtevima u pogledu kvaliteta koje moraju da ispunjavaju polj.proizvodi koje se skladište u javnom skladištu

Pravilnik o izmenama i dopuni pravilnika o sadržini i načinu vođenja vinogrdarskog registra,kao i obrascu zahteva za upis u vinogradarski registar

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja vinogradarskog registra,kao i obrascu zahteva za upis u vinogradarski registar

Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednih gazdinstava

Obrasci zahteva za upis i obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava

Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje

Pravilnik o uslovima, načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za troškove skladištenja poljoprivrednih proizvoda u javnim skladištima.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja i tov jagnjadi

Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi 

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrdjuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

Pravilnik o izmeni pravilnika o obliku i sadržini oznake geografskog porekla, kao i o načinu kontrole označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla

Pravilnik o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom

Pravilnik o obliku i sadržini oznake geografskog porekla,kao i o načinu kontrole označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla