Nazad
06.03.2017.
Konkurs APV - plastenici

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcije za objekte zaštićenog prostora.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 80.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije ili 70% ako je podnosilac prijave na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi(marginalna naselja), lice mlađa od 40 godina i žene nosioci gazdinstva.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi može biti maksimalno 1.800.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1. konstrukciju za objekte zaštićenog prostora (aluminijumska, pocinkovano-čelična, čelična i plastična);

2. višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora;

3. folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;

4. mreže za senčenje objekta;

5. sisteme za navodnjavanje „kap po kap“, sisteme za mikrokišenje;

6. instrumente za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage;

7. sistem za zagrevanje.

Korisnik sredstava može podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više tačaka u okviru konkursa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2017. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruju fizička i pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 31.05.2017.godine.

Konkurs  >>

Pravilnik  >>

Prijava  >>

Izjava o pribavljanju dokumentacije  >>

Za sve informacije i potrebnu dokumentaciju obratite se Agenciji za ruralni razvoj, Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022/55-60-60.