Nazad
02.06.2015.
Pravilnik - krave dojilje

Ministarstvo pooljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

Podsticaji se ostvaruju za krave dojilje starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to: hereford, šarole, limuzin, aberdin angus, šortorn, belgijsko plavo, kijanina, romanjola, markiđana i blond akviten ili melezima navedenih tovnih rasa, koje pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa.

Uslov za ostvarivanje prava na podsticaje, koje ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, je da, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ima najmanje dva grla krava dojilja.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine - Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu od 1. juna tekuće godine do 31. januara naredne godine.

Uz zahtev se podnosi zapisnik o održanoj selekcijskoj smotri, overen od strane osnovne, regionalne i glavne odgajivačke organizacije.

Pravilnik >>>

Za sve informacije i potrebnu dokumentaciju, obratite se Agenciji za ruralni razvoj opštine Indjija, Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022/55-60-60.