Aktuelnosti

 
20.09.2018
Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, Komisija za izradu Godišnjeg programa ... nastavak vesti12.09.2018
Oglas za prodaju merkantilnog suncokreta i merkantilnog kukuruza roda 2018. godine

Predsednik opštine donosi Odluku o pristupanju skidanja useva na parcelama u državnoj svojini koje su bez pravnog osnova obradila NN lica i raspisuje Oglas za prodaju merkantilnog suncokreta i ... nastavak vesti24.08.2018
Potpisivanje ugovora po Konkursu za regres troškova za reproduktivni materijal (veštačko osemnjavanje)

U prostorijama Agencije za ruralni razvoj opštine Inđija, dana 24.08.2018. godine, uručeni su ugovori korisnicima koji su ostvarili pravo na regres troškova za reproduktivni materijal (veštačko ... nastavak vesti12345678910...