Aktuelnosti

 
21.07.2020
Tretman komaraca preparatima toksičnim za pčele
Tretman suzbijanja komaraca sa zemlje i iz vazduha na području opštine Indjija biće izveden 21.07.2020. godine u zavisnoti od meteoroloških uslova. Zaštitna zona uz Dunav tretiraće se iz vazduha dok će se sve naseljene ... nastavak vesti


08.07.2020
Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade i za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Inđija za 2021. godinu

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr.zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na ... nastavak vesti07.07.2020
Javni poziv za podnošenje zahteva za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje vina
Pravilnikom se bliže propisuju vrste podsticaja za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje vina, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva ... nastavak vesti


12345678910...