Nazad
06.03.2017.
Konkurs APV - navodnjavanje

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinanisiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije ili 70% za područje sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi(marginalna naselja), lica mlađa od 40 godina i žene nosioce gazdinstva.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 10.000.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 30.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije jednaka 50.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

- izgradnju eksploatacionih bunara,

- nabavku opreme za bunare, pumpi za navodnjavanje, agregata za pokretanje pumpi koji koriste različitu pogonsku energiju, cevnih linija za orošavanje, cevnih linija sa rasprskivačima, sistema za navodnjavanje „kap po kap“,i podzemnih i nadzemnih „kap po kap“ laterala, sistema za fertirigaciju i kišnih krila,

- nabavku mašina za zalivanje u tipu „Tifona“, pod uslovom da se navodnjava minimalno pet hektara površine po jednoj mašini

- nabavku linija za zalivanje – mašine u tipu „Rendžer“, „Centar pivot“, “Linear“,

- izgradnju cevovoda.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više namena u okviru jedne tačke, kao i po više tačaka.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2017. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruju fizička i pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.  

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 31.05.2017.godine.

Konkurs  >>

Izmena konkursa >>>

Pravilnik  >>

Prijava  >>

Za sve informacije i potrebnu dokumentaciju obratite se Agenciji za ruralni razvoj, Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022/55-60-60.