Nazad
06.03.2017.
Konkurs APV - protivgradne mreže

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za protivgradnu zaštitu sa naslonom za voćarsku proizvodnju.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije i u iznosu 70% za područje sa otežanim uslovima rada, lica mlađa od 40 godina ili žene nosioce gazdinstva.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 8.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

- nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu sa naslonom za voćarsku proizvodnju na

površini od 0,5 do 10 hektara - do 800.000,00 dinara po hektaru – maksimalno 10 ha.

- nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona-stubova) za voćarsku

proizvodnju na površini od 0,5 do 10 hektara –do 490.000,00 dinara po hektaru – maksimalno 10 ha.

Pravo na podsticaje imaju fizička i pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu i imaju maksimalno 50 ha pod proizvodnjom voća.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 31.05.2017. godine.

Konkurs  >>

Izmena konkursa >>>

Pravilnik  >>

Izjava - saglasnost >>

Obrazac 1 - Elementi sistema PGM >>

Obrazac 2 - Izjava fizička lica >>

Obrazac 2a - Izjava pravna lica >>

Obrazac 3 - Prijava za konkurs >>

Prilog 4 - Obrazac pravdanja sredstava >>

Prilog 5 - Podaci o članovima zadruge >>

Za sve informacije i potrebnu dokumentaciju obratite se Agenciji za ruralni razvoj, Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022/55-60-60.